https://www.allas.se/halsa/prp-metoden-artrosbehandling-som-ar-bade-snabb-och-smartfri/212959

En hälsokontroll görs framför allt för att förebygga risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke (hjärnblödning el hjärninfarkt sk ”propp”), men man kan även finna tidiga symtom på andra sjukdomar.


Detta ingår i hälsokontrollen


 • hälsodeklaration
 • midjemått
 • lungfunktionstest
 • blodtrycksmätning
 • EKG
 • längd- och viktkontroll, beräkning av BMI
 • urinprov
 • blodprov; Hb, SR, blodsocker, blodfetter, njur- och leverprover
 • sköldkörtelprov (TSH) för kvinnor > 40 år
 • prostataprov (PSA) för män > 45 år
 • Vid specifika önskemål om ytterligare prov eller undersökningar tex lungröntgen, kostar det extra. Prisuppgift vid önskemål.
 • uppföljande läkarbesök med klinisk undersökning, genomgång av provtagningsresultaten samt rekommendationer och vid behov vidareremittering el utredning vid uppföljande läkarbesök om önskemål finns.

Hälsokontrollen sker i två steg:   1. Provtagning och undersökningar hos sköterska (30 min)

                                                    2. Läkarbesök med fysisk undersökning och råd/samtal (30 min).


Antingen gör man allt vid ett tillfälle (60 min) och får provsvaren och råd skriftligt 1-2 veckor efteråt, eller så kommer man vid två tillfällen och får alla svar och bedömningar vid läkarbesöket. Vi rekommenderar den senare varianten, men vilket som går bra.


Vi förmedlar kontakt med en mycket duktig livsstils- och hälsocoach om önskemål finns.